Chính sách bảo mật

Tại Fun88 CFD, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

 1. Giới Thiệu

– Phạm vi áp dụng: Chính sách này áp dụng cho tất cả các dịch vụ, trang web và ứng dụng do Fun88 CFD cung cấp.

– Mục đích: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng cho các mục đích cụ thể.

2. Thông Tin Thu Thập

– Thông tin cá nhân: Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán và các thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ.

– Thông tin khác: Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, dữ liệu sử dụng và các thông tin khác để cải thiện trải nghiệm người dùng.

 3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

– Cung cấp dịch vụ: Sử dụng thông tin để cung cấp và duy trì các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

– Cải thiện dịch vụ: Phân tích dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

– Giao tiếp với bạn: Gửi thông báo, cập nhật, thông tin khuyến mãi và phản hồi yêu cầu của bạn.

– Bảo mật: Bảo vệ tài khoản và thông tin của bạn khỏi các hoạt động gian lận hoặc bảo mật.

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

 4. Chia Sẻ Thông Tin

– Đối tác và nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động của trang web và cung cấp dịch vụ.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền lợi của Fun88 CFD.

– Trường hợp sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp công ty bị sáp nhập hoặc mua lại, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho tổ chức mới.

 5. Bảo Mật Thông Tin

– Biện pháp bảo vệ: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc phá hủy.

– Lưu trữ và xử lý: Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý tại các trung tâm dữ liệu có bảo mật cao.

 6. Quyền của Người Dùng

– Truy cập và chỉnh sửa thông tin: Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

– Xóa bỏ thông tin: Bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình.

– Hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp.

 7. Cookies và Công Nghệ Theo Dõi

– Sử dụng cookies: Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin không cá nhân và cải thiện trải nghiệm người dùng.

– Quản lý cookies: Bạn có thể quản lý và xóa bỏ cookies trên trình duyệt của mình.

8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ để cập nhật các thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Fun88 FCD theo địa chỉ: