Chính sách Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này mô tả các điều kiện và điều khoản mà bạn đồng ý khi sử dụng trang web và dịch vụ của Fun88 CFD. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong chính sách này.

 1. Hiểu và Chấp Nhận Chính Sách Miễn Trừ Trách Nhiệm

Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản được mô tả trong chính sách này.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc sử dụng các thông tin cá cược như Fun88 CFD mang theo mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư.

 2. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Fun88 CFD không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc sẵn có của thông tin được cung cấp trên trang web hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc tham gia cá cược có thể dẫn đến rủi ro tài chính và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi quyết định cá cược của mình.

Fun88 CFD không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố kỹ thuật, mất mát dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm
Chính sách miễn trừ trách nhiệm

 3. Quyền Lợi và Nghĩa Vụ của Người Dùng

Bạn tự chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định cá cược của mình và không thể đổ lỗi cho Fun88 CFD về bất kỳ mất mát nào phát sinh từ các giao dịch của bạn.

Bạn hiểu rằng việc thực hiện nghiên cứu và đánh giá rủi ro là trách nhiệm của bạn và không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

4. Thay Đổi và Cập Nhật

Fun88 CFD có quyền sửa đổi hoặc cập nhật chính sách miễn trừ trách nhiệm này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: